אוטומציה באמצעות Workflow

 

Zoho CRM Workflow משמש כתזרים תהליכי עבודה, אך גם כמנוע אוטומציה משוכלל וגמיש. התשתית של כוללת אפשרויות לתת פקודות, המותנות בזמן ו/או בקרות אירוע מסוים, לביצוע מגוון פעילויות.

תשתית זו המכונה Workflow automation כוללת ששה מרכיבים:

  • כללי Workflow – כללים המופעלים כאשר יש עמידה בתנאים מסויימים.
  • התראות Workflow – התראות הנשלחות למשתמשים\לקוחות,ספקים\שותפים כאשר כלל מתאים מופעל.
  • משימות Workflow – משימות המוקצות למשתמשים כאשר כלל מתאים מופעל.
  • עדכון שדות – שדות המתעדכנים באופן אטוטומטי בהתאם לכלל רלוונטי.
  • וובהוקס – תקשורת יוצאת עם מערכות חיצוניות כאשר מופעל כלל.
  • פונקציות מותאמות – המקבלות מידע ממערכות חיצוניות ומעדכנות בהתאם את המערכת.

ע"י שימוש באחד או במצרף כלשהו של מרכיבים אלה ניתן לנהל (בדרגת אוטומציה רצויה והניתנת לשנוי, ניטור ובקרה) מכלול תהליכי שיווק, מכירה, לוגיסטיקה, העברה להנהלת חשבונות, שירות והדרכת לקוחות. 

כל אוטומציה מחייבת להניח הנחות באשר לתנאים והדרך שבא רוצים לבצע תהליך מסוים או לקבל מידע כלשהו. אך כאשר המטרה היא Customer Engagement במטרה לרכוש לקוחות חדשים ו/או לשמר לקוחות קיימים ולהרחיב את המכירה להם נדרשת גמישות רבה. אנשים הם לעיתים קרובות בלתי צפויים.

אנו בחברת Cloud CRM Systems מתמחים בהתאמת תזרימי עבודה באצעותZoho CRM Workflow  על ליצור אוטומציה באופן הדרגתי ולכלול בתוך התהליכים התניות והתראות על שינוי בנסיבות והנחות.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn