זו מערכת במשוב סגור המאפשרת קבלת אתראות, אישור, ניטור ובקרה של מגוון הפעילויות ליישום החלטות. בנוסף לכך היא מאפשרת חיזוי והשוואתו למציאות לאחר הביצוע.

1_CLOSED_LOOP.jpg

לאלה מהקוראים שאינם מכירים את ZOHO CRM  להלן מספר קישורים המגשרים על אי הכרת המערכת:

1. הצגת המערכת, מיצובה ודעות אודותיה

2. מבט מעל על המבנה הפונקציונלי והתאמה Customization   לצרכי הארגון

3. תצורות המערכת

אמצעי הניטור והבקרה

קיימות שלוש רמות ניטור ובקרה:

1. הצגת הממצאים כתצוגה  VIEW

2. שימוש במודול דוחות  Reports

3. שימוש במחולל דוחות בינה עסקית  BI - Advanced Analytics for Zoho CRM

להלן פירוט מה:

1. הצגת הממצאים כתצוגה  VIEW

התצוגות במערכת ZOHO CRM ניתנות להתאמה וניתן להציג את המידע שבטפסים בחתכים שונים.

בשימוש היום-יומי מהוות התצוגות אמצעי יעיל לאיתור מידע חסר ועל מצאי הרשומות.

2_VIEW.jpg

פירוט השימושים בתצוגות:

Managing List Views  ; 

Using CRM View for Activities

 

2. שימוש במודול דוחות Reports

מודול דוחות Reports הוא חלק מהמערכת

בצילום המסך גם שני מודולים נוספים שיידונו בהמשך: מודול אישורים Approvals   ו  מודול חיזוי Forecasts

3_MODULES__FOR_MONITORING.jpg

במודול דוחות Reports כ 40 דוחות סטנדרטים. ניתן להכין דוחות נוספים המותאמים לצורך ניטור/ניתוח/בקרה ספציפית.

4_STANDARD_REPORTS.jpg

הדוחות ניתנים להצגה גראפית Dashboards

5_DASH_STANDARD.jpg

לפירוט: Working with Reports

3. שימוש במחולל דוחות בינה עסקית  BI - Advanced Analytics for Zoho CRM

כמבוא אנו ממליצים על כתבה באתרGeektime   על ידי עוז לוי, CTO מטריקס BI:  מהי בעצם בינה עסקית (BI) ועד כמה יכולה להשפיע על התעשיה?

  ועתה לענייננו:

Advanced Analytics for Zoho CRM  הוא תוצר אינטגרציה מלאה בין ZOHO CRM לבין Zoho reports

Zoho Reports הינו גם מוצר עצמאי וניתן לאינטגרציה עם בסיסי נתונים שונים והיוצר על סמך הנתונים האגורים בהם Online Reporting and Business Intelligence

המדובר איפוא בשירות בענן, Online עם יכולות  אדירות של ניתוח נתונים הזמין עתה לארגונים קטנים ובינוניים ומיזמי הזנק גדלים ומקנה להם יכולות רבות לניהול מושכל.

6_ADVANCED_DASH.jpg

פירוט:

What's New in Zoho Reports 2015

סרטון וידיאו  Zoho CRM: Advanced Analytics

המחשת מקצת יכולות תצוגה גראפית  Dashboards

אמצעי אתראה  Alert ואישור Approval

א. Zoho CRM Workflow

 Zoho CRM Workflow הנו אמצעי יעיל לקבלת אתראות ושליטה בתהליכי ה CRM .  נא ראה/י  מאמר מיוחד הוקדש לנושא זה באתר שלנו.

ב. מודול  Approvals

נא ראה/י  Approving Records   וכן   Managing Approval Process

אמצעי חיזוי

א. מודול חיזוי Forecasts

נא ראה/י:   Working with Forecasts   וכן  Creating Forecast

סרטו ן וידיאו  -   Zoho CRM - Sales Tracking & Forecasting

ב. באמצעות Advanced Analytics for Zoho CRM  ניתן להכין תחזיות מורכבות  הנשענות על ניתוח מעמיק של נתוני העבר.

הערה: אנו חיים המציאות משתנה המאופיינת בחוסר רצף  Discontinuity  - במקרה כזה ניתוח מעמיק של נתוני העבר הוא מועיל שלעצמו אך לא כבסיס מוצק לחיזוי.   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn