1. התאמת המודולים סטנדרטיים -  Setting Up Custom Module

2. בניית מודולים חדשים וייחודיים ללא כלי פיתוח :developer tools  

Building Custom industry-specific modules without using developer tools.

נא ראה גם:

Building Custom Modules AND the Difference between Custom Modules and Custom Apps Features

3. בניית יישומים  (כולל מודולים +פונקציות מיוחדות ) ע"י  מחולל האפליקציות  Zoho Creator

Zoho Creator: Make Custom Online Business Apps

zoho-creator-build-your-own-business-application.jpg

4. הוספת יישומים אופציונליים (תוספים)  ויכולות אינטגרציה עם מערכות אחרות  Add-ons and Integrations

נא ראה גם :

Customizing Zoho CRM for Your Business - Ricky Thakrar

https://www.youtube.com/watch?v=G-6lm6ShFZw

וגם

Advanced CRM Customization - Sai Venkat

https://www.youtube.com/watch?v=SI1p2mKpqDo

וגם

Zoho Training: Customizing CRM for Your Business

https://www.youtube.com/watch?v=buENJwVDesQ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn