לחץ/י להמחשת אופני הפעלת המרכיבים שצוינו לעיל

כל אוטומציה מחייבת להניח הנחות באשר לתנאים והדרך שבא רוצים לבצע תהליך מסוים או לקבל מידע כלשהו. אך כאשר המטרה היא Customer Engagement במטרה לרכוש לקוחות חדשים ו/או לשמר לקוחות קיימים ולהרחיב את המכירה להם נדרשת גמישות רבה. אנשים הם לעיתים קרובות בלתי צפויים.

אנו בחברת Cloud CRM Systems נזהרים ביותר שלא ליצור אוטומציה לתהליכים לא יציבים. Zoho CRM Workflow  מאפשר ליצור אוטומציה באופן הדרגתי ולכלול בתוך התהליכים התניות והתראות על שינוי בנסיבות והנחות.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn