header pic

מהתנהלות לניהול

אנו מתמחים בהטמעה של מערכות לניהול קשרי לקוחות לעסקים קטנים ובינוניים ולסטארטאפים

  • גידול ברכישת לקוחות
  • גידול באפקטיביות שימור לקוחות - הרחבת והידוק הקשר אתם
  • הגדלת יעילות תהליכי שיווק ובמכירה
  • הנגשת כלי ניהול מתקדמים ליכולות הכספיות והניהוליות של ארגונים בצמיחה תוך התאמת והטמעת מערכות "ענן" לצרכים הספציפיים

כיצד אנו מבצעים

  • אנו משלבים כלי ניהול שיווק ומכירה קונבנציונליים עם מגוון האמצעים לשיווק דיגיטאלי וחברתי
  • אנו מאפשרים ניהול קשרי עבודה ושיתוף בין אנשי הארגון ועם כל הבאים אתו במגע. המונח CRM אינו מתייחס רק לניהול קשרי לקוחות Customer)) - האות C היא ראשית המילה  Contact – כל בעלי העניין
  • אנו מאפשרים איחוד בין כלי ניהול ומערכות מיחשוב באופן המאפשר ניהול הוליסטי. כך לדוגמא מערכת CRM הניצבת במרכז הארגון מקושרת למערכות תוכנה אחרות (ניהול פרויקטים, תמיכת לקוחות, BI ועוד) כך משתפרת מאוד הבנת הארגון את בשוק בו הוא פועל והסביבה העסקית המשתנה תדיר
  • אנו Alliance Partner של חברת ZOHO הבינלאומית שמספקת מגוון פתרונות בענן ובכללם את מוצר הדגל ZOHO CRM

מהן התוצאות

התאמה הדרגתית לצרכים המשתנים, הטמעה יסודית ומהירה ושימוש יום-יומי ע"י כלל אנשי הארגון, ומכאן, הצלחה עסקית.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn